سنگ مصنوعی سمنت پلاست ماشین آلات و خط تولید سنگ آنتیک به همراه انتقال تکنولوژی های نوین ساختمانی خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک موزائیک نانو سمنت پلاست، میکسر میز ویبره سنگ ،رزین سنگ مصنوعی  قالب سنگ مصنوعی،افزودنی بتن چسب کاشی فرمول آموزش سنگ مصنوعی سمنت پلاست سنگ مصنوعی نانو سمنت پلاست ،خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک موزائیک نانو سمنت پلاست،ماشین آلات تجهیزات،آموزش فرمول قالب رزین تولیدی قالب سمنت پلاست:ارائه خط تولید ماشین آلات تجهیزات سنگ مصنوعی صنعتی آنتیک نانو سمنت پلاست،میکسر میز ویبره ساخت تولید سنگ آنتیک موزائیک کفپوش سنگ پله جدول،رزین قالب سنگ مصنوعی

سمنت پلاست وخواص آن به عنوان سنگی مصنوعی

Artificial Stone   سنگ مصنوعی   سنگ مصنوعی


سنگی مصنوعی

لیست قیمت سنگ مصنوعی

جهت گرفتن قیمت محصولات وهمچنین کاتالوگ با شماره 09134101229 تماس بگیرید.


انسان از زمان هاي دور سنگ ریزه ها را جمع میکرد و از آنها ابزار می ساخت و از آنها استفاده می کرد.بزرگترین جرم این کره را سنگ تشکیل می دهد و این اشیاي طبیعی در طول میلیون ها سال لایه هاي سطح زمین را شکل داده اند.بشر از دیر باز با استخراج و به کارگیري سنگ ها در صنعت ساختمان گامی در راستاي استحکام سازه ها برداشت و سالهاي سال استحکام این اشیا در بدنه این سازه ها بازگوي فنا ناپذیري آنها بود. اما این سلطه ماندگار نماند و انسان با ابداع بتن، پنجره هاي جدیدي به روي طبیعت ساختمان باز کرد.
از ابتداي قرن بیستم با بالا رفتن تقاضا و همچنین گران شدن انرژي و کم شدن منابع طبیعی انسان به فکر ساخت سنگ ها به روش مصنوعی افتاد.
این کار از هدر رفتن منابع طبیعی و مصرف زیاد انرژي جلوگیري می کرد و دیگر نیازي به جستجو کردن منابع طبیعی نبود، و امکان ایجاد زیباترین طرح ها و رنگ هاي دلخواه امکان پذیر م یشد.
امروزه تکنولوژ يهاي متعددي براي ساخت سنگ مصنوعی بنا شده است که در این مقاله بر آنیم تا به تحلیل خواص یکی از زیباترین و ارزان ترین سنگ هاي مصنوعی با نام "سمنت پلاست" بپردازیم.

هدف استفاده از سمنت پلاست:
امروزه در دنیا احداث ساختمان و پروژ ههاي عمرانی با سرعت زیادي در حال انجام است. استفاده از مصالح قدیمی و رو شهاي سنتی ساخت دیگر جوابگوي سرعت مورد نظر و نیازهاي طراحی نمی باشد. از این رو استفاده از مصالح جدید و کارا امري اجتناب ناپذیري محسوب م یشود.
مزایاي سنگ مصنوعی نسبت به سنگ هاي طبیعی:
پیشرفت علوم شیمی و متالوژي به ویژه در گرایش هاي پلیمر، تحول شگرفی در صنایع و معادن حادث شده است. ساخت و سنتز مصنوعات شیمیایی و احیاي مواد معدنی از طریق فعل و انفعالات شیمیایی، یکی از کارکردهاي شیمی پلیمر در عصر حاضر است، شاید ترکیب عناصر و مواد معدنی با یکدیگر و تولید مواد جدید ترکیبی تحت عنوان سمنت پلاست مهم ترین تحول علمی قرن بیستم در مصالح ساختمانی باشد.
تخریب محیط زیست جهت کشف منابع سن گهاي ساختمانی و هزینه بالاي استخراج، برشکاري صیق لکاري و پرداخت سن گهاي طبیعی و عدم ایجاد رنگ هاي متنوع و کم بودن طیف رنگی یکسان و هزینه بالاي نقل و انتقال به دلیل وزن زیاد و قدرت چسبندگی کم به بدنه ساختمان گوشه اي از مشکلات استفاده از سنگ هاي طبیعی جهت کاربرد در صنعت ساختمان م یباشد و حل این مشکل تنها با جایگزینی آن تحت شرایط کنترل شده با سنگ هاي مصنوعی است.
بکار بردن تکنولوژ يهاي نوین در صنعت ساختمان منجر به خلق محصولات با مقاومت بیشتر و کیفیت برترم یگردند. از جمله این تکنولوژي ها می توان به سنگ هاي مصنوعی اشاره کرد که طیف وسیعی از مصرف را در صنعت ساختمان شامل م یشوند.
سنگ هاي مصنوعی از تکنولوژي هاي متفاوتی به وجود م یآیند که از متنوع ترین آنها میتوان به سمنت پلاست اشاره کرد. سمنت پلاست یا سیمان پلیمر شده آمیزه اي از مواد معدنی و شیمیایی می باشد که با استفاده از تغییر بافت مولکولی سیمان به واکنش پلیمریزاسیون منجر میشود.
از خصوصیات سمنت پلاست (سیمان پلیمر شده) میتوان به مقاومت بالا، نفوذ رطوبت پائین، مقاومت فشاري و خمشی و نیز کششی ایده آل، فرسایش کمتر و وزن پایین اشاره کرد.


با توجه به فرآیندهاي رنگ پذیري و شکل دهی، انواع سنگ ها با مدل، طرح و رنگ هاي گوناگون تولید می شوند

انواع طرح هاي سنگ هاي مصنوعی سمنت پلاست به شرح زیر است:
 انواع سنگهاي مصنوعی نما ( صاف و صیقلی، مات و نیمه مات)
 انواع سنگهاي نما برجسته، بادبر، طرح دار مناسب براي نماهاي داخل و بیرون ساختمان
 انواع سنگهاي ساختمانی، قرنیز، سنگ پله و زیر پله و...
 انواع موزائیک هاي صاف و صیقلی با طرح هاي ساده، مرمریت و گرانیت
 انواع موزائیک هاي طرح دار و آنتیک صیقلی
انواع سنگ فرش هاي برجسته براق و مات
 انواع اجسام دو بعدي و سه بعدي مثل گلدان، کتیبه و مجسمه
 انواع مبلمان شهري و جدول و...

از ویژگی هاي سنگ مصنوعی سمنت پلاست می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تنوع در رنگ با قابلیت اجراي طر حهاي مختلف و دلخواه سبک تر از سن گهاي طبیعی و با وزن مخصوص 2200 کیلوگرم بر مترمکعب است که همین امر باعث وزن کمتر ساختمان و در نتیجه کاهش اثر زلزله بر ساختمان می شود2 درصد در حد سرامیک و کاشی / 3 - قابلیت جذب آب کمتر از 2
 عدم محدودیت در ابعاد تولیدي با نسبتی همانند سنگ طبیعی و عدم محدودیت در طرح سنگ استقامت (کشش و فشار) بالاتر از سنگ هاي طبیعی
 قابلیت چسبندگی بیشتر با مصالح سیمانی.
بدین معنی که برخلاف سنگ هاي طبیعی در اثر عوامل جوي و عدم چسبندگی به مرور زمان از بدنه ساختمان جدا نمی شود، از آشناترین معایب سنگهاي طبیعی، همین جدا شدن تدریجی از بدنه ساختمان است.
مقاومت بالا در برابر عوامل جوي و نیز مقاومت رنگ در مقابل تشعشعات خورشید
 مقاومت یخبندان تا پنجاه درجه سانتی گراد زیر صفر
 مقاومت حرارتی تا پانصد سیکل دمایی
مقاوم در برابر انبساط و انقباض، که همین امر موجب م یشود در مناطق کویري دچار شکستگی و ترك نشوند
 استحکام و انسجام بالا
 تنوع پذیري بالا
 نصب آسان و بدون دردسر و...


موارد استفاده و مشخصات فنی سمنت پلاست:
سمنت پلاست نسل جدیدي از سنگ هاي مصنوعی م یباشد که متشکل از نوع خاصی از سنگدانه هاي طبیعی عمل آوري شده، رنگ هاي معدنی و مواد پلیمري که تحت تکنولوژي نانو، بافت مولکولی آنها تغییر شکل یافته (کریستاله شده)وداراي مقاومتی بین 2 تا 3 برابر بتن م یباشد.
این محصول در کف پوشی داخل ساختمانها و در بدنه دیوار بکار میرود و علاوه برآن براي تزیین نماي بیرونی ساختمانها و دیوار کاربرد دارد .یکی دیگر از مصارف این محصول کف پوشی و تزیین پیاده روهاي خیابانها و حیاط و محوطه بناها میباشد .این محصول میتواند جایگزین موزائیک سنگ و کاشی وسرامیک در کاربردهاي مختلف باشد
از خصوصیات سمنت پلاست میتوان به مقاومت بالا، نفوذ رطوبت پائین، مقاومت فشاري و خمشی و نیزکشش ایده آل، فرسایش کمتر و وزن پایین اشاره کرد.
از جمله مشخصات فنی سمنت پلاست به شرح ذیل میباشد:
1200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع – مقاومت فشاري بین 800
مقاومت کششی 150 کیلوگرم
540 کیلوگرم – مقاومت خمشی بین 200
مقاومت حرارتی 500 سیکل دمایی
مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 50 درجه سانتی گراد زیر صفر
مقاومت سایشی 0.4 گرم بر سانتی متر مربع
نفوذپذیري آب کمتر از 3 درصد
طیف رنگ مقاوم در برابر شرایط جوي و تابش نور خورشید
داراي قابلیت خود پاك شوندگی و عدم تیرگی در بافت داخلی سنگ
قدرت چسبندگی بیشتر با مصالح ساختمانی
نصب آسان و مشابه سنگ هاي طبیعی
زیبایی بیشتر و قابیت انتخاب رنگ
امکان نصب در مناطق کویري
عدم ایجاد ترك در مقابل انبساط و انقباض
شستشوي آسان و عدم نفوذ رطوبت
وزن کمتر نسبت به سنگ هاي طبیعی
رنگ معدنی در بافت مولکولی سنگ
قابلیت برش کاري و سوراخ کاري
تنوع در طرح و قیمت ارزان تر و...


روسیه GOST جدول مقایسه مشخصات فنی سمنت پلاست با استاندارهاي 755 ملی ایران و

مشخصات فنی سنگ مصنوعی

بر اساس آزمایشهاي اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان تهران نتایج حاصله جهت آزمایش تعیین مقاومت در برابر سرما و گرماي موزائیک با جنس سمنت پلاست بدین صورت ارائه می گردد:
مشخصات فنی سنگ مصنوعی


و همچنین بر اساس آزمایشهاي اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان تهران نتایج حاصله جهت آزمایش تعیین مقاومت خمشی و جذب آب موزائیک با جنس سمنت پلاست بدین صورت ارائه می گردد:
مشخصات فنی سنگ مصنوعی

با توجه به نتایج حاصله و آزمایش هاي انجام شده می توان نتیجه گرفت سمنت پلاست مقاومت خوبی در مقابل خمش،گرما و سرما دارد لذا می توان به جاي سنگ هاي طبیعی در سازه ها بکار برد، بنا براین می توان سمنت پلاست را به عنوان سنگ مصنوعی در زمره مصالح نوین صنعت ساختمان سازي قرار داد.

شابلون بتن|قالب سنگ فرش بتنی|قالب استامپی بتن

قالب استامپی بتن

 فروش شابلون بتن جهت  ایجاد سنگ فرش های بتنی زیبا ،محوطه سازی وفضا سازی شهرداری ها وسنگفرش حیاط وکف ویلا  وباغ که کار ساخت پیاده رو و محوطه سازی را آسان و سریع تر کرده.شرکت اسپادانااستون  شابلون بتن طرح لانه زنبوری رابا کیفیتی مرغوب  ارائه داده است.

کف سازی پیاده رو و محوطه با شابلون های بتنی با کیفیت اسپادانا استون

روش استفاده ازاین شابلون ها به این صوراست که قالب ها راکنارهم چیده ملات را داخل آن میریزیم وتا2الی 3 ساعت ملات باید داخل قالب بماند وبعداز آن خارج میکنیم وتا 24 ساعت روی آن راه نمیرویم تا ملات کاملا سفت شود.

جهت سفارش شابلون های  قالب سنگ فرش بتنی تماس بگیرید

مدیر عامل مهندس بیگی: 09134101292

09131272169
09137965100

 
قالب سنگ مصنوعی


قالبهای تزریق جدید با فرمولاسیون اختصاصی اسپادانا تولید میشوند و دارای خصوصیات بارز زیر هستند:

۱: این قالب ها به هیچ عنوان نمی شکنند و دارای عمر طولانی هستند.
۲: ملات به این قالبها اصلا نمی چسبد  بنابراین اصلا نیاز به اسید شویی ندارید.
و پس از هر بار تولید و درآوردن قالب میتوانید بدون اسید شویی از رنگ متفاوتی  استفاده کنید.
۳:در این قالبها ملات از قالب به راحتی جدا میشود و در نتیجه لب پریدگی هم ندارید
برای مثال ۱۵۰ متر موزاییک را به راحتی ظرف مدت ۱.۵ الی ۲ ساعت  میتوانید از قالب در بیاورید.

 

سنگ مصنوعی سمنت پلاست ، قالبهای سنگ مصنوعی: آموزش تولید سنگ مصنوعی سنگ مصنوعی ،سمنت پلاست، رزین سنگ مصنوعی فوق روان کننده بتون،دستگاه سنگ مصنوعی, اموزش و راه اندازی خط تولید, سمنت پلاست, سنگ مصنوعی, فروش دستگاه سنگ مصنوعی, فروش قالب سنگ مصنوعی, قالب سنگ مصنوعی
سنگ تراورتن ارزان سنگ نما